Ambitie

De ambitie van Boumankracht


Organisaties in staat stellen persoonlijke ambities van mensen en ambities op organisatieniveau succesvol te realiseren, door mensen en organisaties te helpen ambities concreet en realistisch neer te zetten en hierbij de juiste keuzes te maken, in beweging te komen en te gaan realiseren. Hierbij is zowel op persoonlijk als organisatieniveau de visie en ambitie vertrekpunt en leidend, waardoor tijdens het proces van duurzaam vernieuwen en ontwikkelen de verbinding naar ambitie overeind blijft.

Expertisegebieden zijn:

 • Visieontwikkeling, ambitiebepaling en maken van strategische keuzen.
 • Persoonlijke coaching van hoger management en directieleden.
 • In-company-training en leer-/werkconferenties in het kader van doorlopend veranderen en vernieuwen.
 • Het ontwikkelen van een management- en leiderschapscultuur, waarin resultaatgerichtheid in combinatie met talentontwikkeling van mensen leidend is.
 • Maatwerktraining leiderschap- en teamontwikkeling.
 • Assetmanagement: het ontwikkelen van de juiste mix van vaardigheden, kennis en houdingsaspecten voor mensen.
 • Teambuilding: confronterende interventies voor werkteams door middel van ervaringsleren, bijvoorbeeld outdoor/survival als leermethodiek.
 • Interim-management: het direct inzetten van interim-managers per dag of op projectbasis.

 • Boumankracht: betekenis voor uw organisatie
  Specifieke kennis over strategieontwikkeling, veranderen, mensen motiveren en de juiste leiderschaps- en samenwerkingscultuur neerzetten, wordt op maat ingezet voor uw organisatie. Bovendien beschikt Frans Bouman over een uitgebreid professioneel netwerk van experts die bij diverse vraagstukken waar nodig ingezet kunnen worden. Betrokkenheid van uw mensen en hun talentontwikkeling staat centraal met als resultaat voor u verbeterde bedrijfsresultaten. Boumankracht realiseert verandering voor en door mensen, waardoor duurzaam vernieuwen dagelijkse routine wordt en de kwaliteit van uw organisatie doorlopend verbeterd wordt.


  Voorbeelden van vraagstukken:

 • Aanscherpen en hernieuwen van ambitie en strategie.
 • Ontwikkeling en uitvoering van md-programma's: leiderschap- en managementontwikkeling.
 • Resultaat- en ontwikkelingsgericht leiden en werken.
 • Individuele coaching voor hoger kader.