Contact

Post, telefoon en e-mail


100% maatwerk
Doelstelling is 100% maatwerk te leveren. Na de intakefase wordt, in overleg met u en gemotiveerd vanuit onze bevindingen, besloten welke combinatie van onze diensten maximaal aansluit bij de oplossingsrichting van uw vraagstuk. Onze belofte is het realiseren van afgesproken resultaten, waarbij u de regie houdt over de gekozen aanpak. Duurzaam veranderen en dus verbeteren is hierbij leidend.

ContactformulierBoumankracht, Persoonlijke coach voor organisatievraagstukken

Frans Bouman
Aardmansberg 47
3825 RJ  Amersfoort

KvK-nummer 3211240

Frans@boumankracht.nl

Tel: +31 (0)6 462 610 27