Zelfsturende teams Artikelen Frans Bouman

(24-05-2016)

De afgelopen maanden heb ik veel artikelen geschreven over mijn visie op het ontwikkelen, coachen en implementeren van Zelfsturende en Zelforganiserende teams. Nieuwsgierig? Wil je meer weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Lees op mijn linkedin profiel, en stuur mij direct een mail voor een afspraak. https://nl.linkedin.com/in/frans-bouman-1a58711

De boeken van Frans Bouman

(23-09-2015)

Nog steeds actueel zijn de praktijkgerichte boeken van Frans Bouman: Ondernemend Leiderschap, en Teamleiderschap. Twee boeken die Teamleiders en Teammanagers op een praktische wijze helpen om met hun teams meer succesvol te zijn. Via managementboek.nl verkrijgbaar.

Feedback van de Horizon, Klant aan het woord!

(23-09-2015)

Leuk om dit terug te horen :-)

“Ik vond Frans heel snel in terug koppelen van gegevens, hij heeft een goede duidelijke verwoording. Hij luistert naar wat er gezegd wordt en wat ik super tof vind is dat hij het belangeloos heeft gedaan.”

Eens in de twee jaar vindt er in Amersfoort een Matchbeurs plaats. Deze wordt georganiseerd door stichting Matchpoint. Zij hebben als doel om bedrijven te koppelen aan maatschappelijke organisaties.Namens woonvorm de Horizon ( voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel) was ik aanwezig om passende ‘matches’ te maken tijdens de beurs. In de krant, waar vraag en aanbod staan beschreven, las ik het volgende:

Boumankracht: Begeleiden bij het ontwikkelen van Visie, Ambitie en Strategie of hernieuwen hiervan.

Als onderdeel van Beweging 3.0 hebben wij te maken met een herstructurering binnen de organisatie. De nadruk van deze herstructurering ligt vooral in het veranderen van het huidige top-down model richting zelforganiserende teams.

Tijdens de veiling heb ik daarom contact gezocht met Frans Bouman. Na een korte uitleg over de Horizon, de doelgroep, het team en de ontwikkelingen kwam de vraag of hij ons hierin wil ondersteunen. Frans Bouman: “ Wat is de visie van de Horizon?”

Toen ik het antwoord schuldig moest blijven kwamen we tot de conclusie we een match hadden. Vanaf dat moment ging het snel. Frans Bouman kwam voor een gesprek waaruit een voorstel volgde. Onder de noemer “samen het verschil maken” werden de te verwachten resultaten op papier gezet:

  • Een positieve en professionele bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van Verblijfsaccommodatie Horizon als onderdeel van Beweging 3.0

  • Het begeleidingsteam Horizon verder te professionaliseren naar meer zelfsturing, medeverantwoordelijkheid en “eigenaarschap”. E.e.a. ondersteunt en reeds ingezette ontwikkeling van Beweging 3.0.

  • Een stevig fundament voor de toekomst van team Horizon om “verrassend” haar zorgtaak naar de bewoners te realiseren, “beter dan verwacht.”

Samen met Frans Bouman is het team van de Horizon een traject ingegaan van een aantal team bijeenkomsten, werkend leren en lerend werken met elkaar. Frans Bouman heeft ons begeleid naar het uiteindelijke doel: een visiedocument van de Horizon, die wij gebruiken als een werkdocument, om een referentie te hebben om onze voornemens om te zetten in concrete acties en handelingen. Hierdoor ontstaan echte veranderingen en realiseren wij onze ambities. Na de aankondigingen van veranderingen binnen de stichting en de organisatiestructuur, hebben wij dit moment aangepakt om vanuit het team met ideeën te komen.

Geen afwachtende houding…wij hebben een plan! Dat is Zelforganiserend.

“Het geeft een inspiratie boost”

 “niet zelfsturend, maar zelf organiserend”

Het team van de Horizon is erg enthousiast over de samenwerking met Frans Bouman en is blij met het concrete resultaat.

 

Patty Reynoudt, namens het zorgteam van de Horizon. Onderdeel van Beweging 3.0  September 2015