Partners

Samenwerkende partners van Boumankracht


Van nature ben ik een netwerker. Dat heeft te maken met het feit dat ik graag met anderen samenwerk. Tegelijkertijd is het ook belangrijk voor mijn professionele ontwikkeling en daarmee perfecte dienstverlening voor mijn klanten en relaties.
Voor specifieke vragen en grotere opdrachten vind ik het voor mijn opdrachtgevers, en voor u dus ook, belangrijk de beste oplossingen te kunnen bieden door de beste mensen te kunnen inzetten.
Op deze pagina wordt u dan ook actueel op de hoogte gehouden van met mij samenwerkende partners.

Margarethe Broers, kunstenaar, vormgever, en Frans starten in 2009 een samenwerkingsverband op. Park Atelier is de kunstwerkplaats waar Margarethe samenwerkt met tal van bedrijven en technici. Haar kunst richt zich op het bevorderen van communicatie, interactie, speelsheid en humor. Kleurrijk, origineel werk met een open karakter. Kunst om naar te kijken, maar ook kunst om te gebruiken. Samen met Boumankracht ontwikkelt zij workshops voor bedrijfsteams. Gedurende een langere periode, waarin het bedrijfsteam regelmatig samenkomt in haar werkplaats, Park Atelier, om als team een uitingsvorm te maken als symbool voor bijvoorbeeld: verandering, nieuwe strategie, gezamenlijke ambitie, nieuwe verbinding, leiderschap en samenwerking.

Frans en Margarethe helpen het team door hun persoonlijke expertise en interventiekracht een sterke en treffende symboliek neer te zetten. In de vorm van een zichtbaar en bruikbaar kunstwerk. Uiteraard zal dit kunstwerk een prominente plaats innemen in hun bedrijf. Workshops van Margarethe en Frans zullen een doorlooptijd hebben van 3 maanden, waarin ongeveer 9 x 0,5 dag teambijeenkomsten in het Park Atelier plaatshebben.

Kijk ook op www.park-atelier.nl 

Marvin Sutherland (1959), zelfstandig gevestigd consultant in "Business Improvement", startte met Antoinette Pernot en mij samen het platform Ondernemen met moed www.ondernemenmetmoed.nl
Marvin's specialisaties zijn ondermeer coaching van mens en organisatie naar continu verbeteren op alle niveaus. Interventies van hem richten zich op mensen en hun persoonlijke effectiviteit, teneinde bedrijfsresultaten zichtbaar, voelbaar en meetbaar te verbeteren. Tevens is hij NLP Master Practitioner, opgeleid bij Anthony Robbins Institute. Marvin en ik voerden samen al projecten uit bij ondermeer Ahrend en CIZ.

Hij heeft als managementconsultant en trainer/coach bij de Gemeentebelasting Amsterdam, Nibo Opleiders en KSG/Berenschot gewerkt.

Als ondernemer heeft Marvin de afgelopen 15 jaar opdrachten voor diverse klanten uitgevoerd.

Marvin is een gedreven, geboren optimistisch, enthousiasmerend, positief confronterend persoon. 

Dominik Mikolajczyk is een Poolse ondernemer die 4 jaar geleden zijn vertaalbureau DMTranslations oprichtte.

Hij studeerde succesvol af aan de universiteit van Wroclaw, faculteit Nederlandse filologie.

Hij is officieel erkend door de Nederlandse en Poolse autoriteiten als vertaler Pools-Nederlands en Nederlands-Pools. Werkend vanuit Wroclaw maakt hij maximaal gebruik van de digitale snelweg om zijn opdrachten te verwerken. Via zijn e-mail adres kunt u informatie aanvragen, direct of na een bezoek aan zijn website http://www.dmtranslations.pl

Zijn kracht is snelle levering, foutloos en gecertificeerde vertalingen, ook voor rechtbanken. Boumankracht werkt samen met zijn bureau als het gaat om Poolse opdrachten, waarvoor Nederlands-Poolse vertalingen nodig zijn op het gebied van management advies- en trainingsmateriaal. Waar nodig kan Frans als tussenpersoon fungeren als dat voor Nederlandse relaties belangrijk is. Een telefoontje of verzoek via e-mail frans@boumankracht.nl is dan een gemakkelijke stap.