Referenties

Organisaties en vraagstukken


Frans Bouman heeft ervaring in profit- en non-profitorganisaties, o.a. bij:

0031 Design Akzo Nobel Aurium Commerce
Dominic Mikolajczyk DSM Nederland Formido Bouwmarkten
Friesland Foods Western Europe iMediate Informatie Beheer Groep
Kappa Packaging en Kappa Triton Noord-Nederland Margarethe Broers Office Professionals - Management support, redigeren, vertalen, notuleren
Outing Holland Politiekorps Haaglanden Saba
Trendhopper Universiteit van Wageningen Ziekenhuis Medisch Centrum Rijnmond Zuid
Zorginstelling Land van Gelre en Gulick

Voorbeelden van vraagstukken:

 • Het verbeteren van marktpositie voor ondernemingen.
 • Aanscherpen en hernieuwen van ambitie en strategie.
 • Mobiliseren en motiveren van mensen in verandering, teneinde een nieuwe ambitie en strategie onderdeel te laten worden van nieuw gedrag.
 • Verbeterd aansluiten van afdelingen en teams op de organisatie ambitie.
 • Ontwikkeling en uitvoering van md-programma’s : leiderschap- en managementontwikkeling.
 • Resultaat- en ontwikkelingsgericht leiden en werken.
 • Teamgericht leiden.
 • Individuele coaching voor hoger kader.
 • Van aanbodgerichte zorg naar vraaggericht werken. (zorgsector).
 • Van product- naar marktoriëntatie.
 • Het verbeteren van machine-effectiviteit.