Visie

Assets realiseren uiteindelijk ambitie


In plaats van teambuilding of het inpasbaar maken van niet-passende talenten van mensen, legt Boumankracht het accent op doorlopende positieve ontwikkeling van aanwezig potentieel op excellentie door:

Het versterken van aanwezig talent en
Het mobiliseren van latent talent.


Omdat mensen in staat zijn zichzelf in een steeds wisselende context te veranderen naar anders en naar beter.

Het begrip 'assetontwikkeling' speelt hierbij een belangrijke rol. In de letterlijke zin betekent asset: activa, bedrijfsmiddelen. In de figuurlijke zin: aanwinst, toegevoegde waarde. Bij assetontwikkeling gaat het om het ontwikkelen van expliciet en latent talent tot een werkelijke toegevoegde waarde, een aanwinst daar waar nodig. Omdat mensen ertoe doen en zij het onderscheidende verschil maken in organisaties.

Inhoudelijk wordt de volgende onderverdeling aangebracht:

  1. Assetawareness: analyse van de interne en externe markt, collega’s en klanten: vanwaar komt vraag, welke vernieuwde verwachtingen hebben collega’s, klanten en leveranciers en welke assets zijn of worden daarbij van belang?
  2. Assetdevelopment: hoe in te spelen op de nieuwe vragen en vraagstukken en hoe talent daarbij te mobiliseren.
  3. Assetbuilding: mensen en product-/dienstaanbod begeleiden naar excellentie.

Deze visie op mensen en hun mogelijkheden is een belangrijk onderdeel van de aanpak van Boumankracht, omdat in alle veranderingen mensen het verschil maken en hun 'assets' de ambitie uiteindelijk realiseren.