Werkwijze

Duurzame en geleidelijke vernieuwing


Een vraagstuk begint altijd met een gedegen intakegesprek met de opdrachtgever. Afhankelijk van de vraagsteller en het vraagstuk kunnen diverse aspecten aan de orde komen, zoals:

  • Waarom is er sprake van een vraagstuk of probleem?
  • In welke context wordt het vraagstuk geplaatst: bv. komt het voort uit een vernieuwde ambitie of strategie, waardoor er een verandervraagstuk op organisatieniveau ontstaat?
  • Gaat het om de ambitie en resultaten van een businessunit, afdeling en/of team onder de kapstok van de gehele organisatie?
  • Is persoonlijk functioneren van individuen en teams aan de orde?
  • Gaat het om een leiderschapsvraagstuk, bv. hoe en op welke wijze kunnen wij vanuit onze leiderschapverantwoordelijkheid ons meer richten op talentontwikkeling en resultaatgerichtheid?

Denkmodel bij het kiezen van een propositie of concurrentiepositie

Denkmodel propositie of concurrentiepositie